Kuriame Lietuvos Ateitį

MB Interjero dizaino ir architektūros studija projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“. Priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. Projekto numeris Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0064.
MB Interjero dizaino ir architektūros studija įgyvendinamo projekto tikslas – gaminių dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas, siekiant padidinti produktų patrauklumą, paklausą bei įmonės produktyvumą.